Hakkında

1960, Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1987 yılında Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek lisansımı ve 1992 yılında doktoramı tamamladım. 1993 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü “Kalkınma ve Girişimcilik” başlıklı doktora tez çalışmasıyla aldım.

 1986 yılından itibaren,  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde önce Araştırma Görevlisi olarak ve daha sonra da Profesörlüğü’me kadar çeşitli akademik kadrolarında çalıştım.

 2007-2008 tarihlerinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan olarak görev yaptım. Ege Üniversitesi’nden 2008 yılında emekliliğimi isteyerek, Okan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü  ve “mekan sosyolojisi” yüksek lisans programını kurmak üzere İstanbul’a yerleştim.  Nazım Hikmet Akademisi’nin kuruluşunda çalıştım ve üç dönem burada Sosyal Bilimlerde Yöntem dersini verdim. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde dersler veriyorum (Nesne ve Şeylerin Sosyolojisi ve Endüstri Coğrafyası) ve bazı kurumlarda (SAV ) ‘Sosyal Bilimler Yöntemi” ve “Sosyal Bilimsel Araştırma ve Yazma Atölyeleri” yapıyorum.

 Bunun dışında, 1996 ile 1999 tarihleri arasında çeşitli kereler İngiltere’de Sheffield Hallam Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalar için ve ayrıca misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Ayrıca 2006-2007 yılları arasında Almanya’da Halle’de Max Planck Enstitüsü Sosyal Antropoloji Bölümü’nde de Assocciate” olarak çalıştım.

 2001-2001 yılları arasında GAP-BKİ ve UNDP, GAP Bölge Kalkınma Planı, Sosyal Planlama Grubu Üyesi ve Sosyolog olarak görev aldım ve istifa ettim. 2005’te TÜBA Sosyal Bilimlerde Öngörü Projesi, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültür Çalışmaları Grubu Üyesi olarak görev aldım. 2007 yılından itibaren, TÜBİTAK-ULAKBİM’de SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) Bilim Komitesi üyesi olarak çalışıyorum.

Asıl ilgi alanlarım:

 • Sosyoloji ve Metodoloji,
 • Nicel nitel analiz
 • Epistemoloji
 • Kalkınma ve Bölgesel kalkınma
 • Bölgesel kalkınma
 • Girişimcilik / gelişmekte olan ülke karakteristikleri
 • Kırsal kalkınma- epistemoloji, yöntem ve teknikler
 • Toplumsal cinsiyet ve sınıf
 • Kalkınma ve kalkınma programlarında kadın
 • Feminist iktisat
 • Yeni kentsel yoksulluk ve yeni sınıf teorileri
 • Kentsel yoksulluk ve çöp, katı atık yönetimi stratejiler
 • Sosyal hafıza
 • Sınır sosyolojisi
 • Devlet-sınır-sınıf
 • Vatanın politik coğrafyası
 • Vatan-vatandaşlık ve mülkiyet
 • Bedenlenmis sınır -sınır ve toplumsal cinsiyet
 • Sınırın ekonomik ve politik antropolojisi

Bu çerçevelerde “Bölgesel Kalkınma”, “Küreselleşme- İnsan Yapısı ve Yapısal Değişmeler”, “Azgelişme ve Neo-liberal politikaların eleştirisi”, “Yeni Yoksulluk, “Sosyal Bilim Yöntemleri” , “Toplumsal Cinsiyet” temaları üzerinde çalıştım. Bu çalışmalar kapsamında. İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan ve İran’da alanımla ilgili çalışmalar yaptım. Çeşitli serbest yazılar da yazdım. Farklı şehirlerde ve kasabalarda sosyo-ekonomik gelişme projeksiyonları da yaptım.

 1998’de, kentte yeni bir yoksulluk türü olarak “Çöp ve Çöpün Güç Hiyerarşileri”yle ilgilenmeye başladım. Çöpü çalışmayı, çöpte çalışmayı hala çokseviyorum ve çalışanlarını gönülden destekliyorum.

 1997’de Şırnak/İdil’deki “Sosyo-Ekonomik Yapısal Özellikler ve Kalkınma Politikaları” balıklı bir çalışma benim için bir dönüm noktası oldu. Bu çalışmayı 2009’da bir kasaba etnografisiyle sonuçlandırmayı düşünüyorum ve 2001’de başlattığım “Sınır (Kasabaları) Sosyolojisi” başlıklı bir çalışmadan pek çok alt alan ve makale cıktı. TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi’nin ortaklaşa desteklediği bu çalışmada Türkiye’nin Suriye, Irak, İran ve Nahcevan sınırlarındaki 3 Kapıyı (Nusaybin-Habur ve Gürbulak Kapıları) 5 kasabayı (Nusaybin-İdil-Silopi-Cizre ve Doğubayazıt) ve 23 köyü inceledim.

 Bu çalışmadan bir de kitap çıktı: Toplumsal Hafızanın Hatırlama ve Unutma Biçimleri; Van-Özalp ve 33 Kurşun Olayı, 2003,TÜSTAV Yay., İstanbul, ISBN 975-8683-18-7.

2006’dan itibaren, bir yandan “Sınır Sosyolojisi” kitabımı bitirmeye çalışırken, diğer yandan, Türkiye’nin bir başka sınırına “Kafkas Sınırlarımıza” bakmaya başadım BTC’nin Yeniden  Yerleşim Eylem Planını eleştirmiş olan bir üniversite mensubu ve bir bilim insanı olarak konu zaten uzağımda değildi. 2006-2009 yılları arasında Max Planck Institute for Social Anthropology’de, “Caucassian Boudaries and Citizenship from below” başlıklı ve Proje Direktörlüğünü Lale Yalçın-Heckmann’ın yürüttüğü bir çalışma grubu içinde yer aldım ve  Ege Üniversite’sinin de desteğiyle bu çalışmayı kendi Bölüm arkadaşlarımla “Doğu Anadolu’nun Bir Sınır Bölgesinde Mülkiyet ve Vatandaşlık”  başlığıyla paylaşarak, Ardahan ve çevresinde alan araştırmaları yaptım.

 Şu andaki sahamise Türkiye’nin Trakya sınırları. COST TÜBİTAK 109 K 294 ‘nolu projeyle Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında üç yıl sürecek yeni bir araştırmaya başladım. Bu çalışma, COST IS0803 No’lu Remaking Border. Başlıklı çokuluslu akademik bir çalışmanın bir parçası olarak hazırlanıyor.

Bir sonraki sınır mı? Kimbilir…

Sınırın dışındakilerle görüşmek üzere…