Bildirileri (seçilmiş)

 • Status und Einfluss der Frauen innerhalb der sozial-politischen Konfliktfelder der Türkei (Türkiye’de Çatışmalı Alanlarda Kadının Yeri ve Konumu)”, Lebenswelten Türkhischer Frauen in Deutscland und in der Türkei, Gelschenkirschen, Germany, 27-28 Kasım 2009
 • “SBVT ve Bilim Kurulu’nun Temel İşlevleri”. 25/11/2009. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık. 4. Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu. TÜBİTAK/Ankara.
 • “1980 Sonrasında Neo Liberal Politikaların Bir Sonucu Olarak Vatan Algısı ve Bu Algıdaki Değişmeler”, Karaburun Bilim Kongresi, 2-6 Eylül 2009, İzmir.
 • “ Bilimin İktidar Temeli”. 2009. (Panel). 2. Sosyal Bilimler ve İktidar Paneli. Galatasaray Üniversitesi. İstanbul.
 • “Bir Tapunun Peşinde: Kafkasya’da Göçlerin Vatandaşlık ve Mülkiyet Üzerine Etkileri: Ardahan Örneği”, CONF/CFP-E/Im/Migration and Culture, 15-17 September 2007, İstanbul
 • “Memorable Past of Kurdishness in Turkey: Reelaborating and Reinterpreting the Memory of Kurdishness in Two Movies on ‘Border’, WS-28-2007 Conference of the German Anthropological Assocation, 1-4 October 2007, Halle/Germany: “Streitfragen- zum Verhaltnis von Empirischer Forschung und Ethnologischer Theoriebildung am Anfang des 21. Jahrhunderts.
 • “Sosyal Bilimlerde Dizinleme ve Endekslemenin Eski ve Yeni Sorunları: WWW, ISI’ya Karşı–2. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 13-14 Aralık 2007, TÜBİTAK-Ankara
 • ‘The Economic Anthropology of the Border: Accumulation and Citizenship on Syrian, Iraqi, and Turkish Borders’ – Conference on Indiana University, Ottoman and Modern Turkish Studies, 14 Feb. 2007
 • “Vatan Olarak Dağ: Ağrı’nın Çeşitli Kültürlerde Metaforları”, 1–3 Temmuz 2005, Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Avrasya Arkeoloji Enstitü
 • “Mülteci ve Kadın: Milliyetçi Beden Politikaları”, X. Cultural Studies Symposium, E.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Böl. ve British Council, 4–6 Mayıs 2005 İzmir,
 • “Mapping and Picturing the Turkish Border: Cognitive and Emotional Dimensions” 27–28 May 2004, Conference on Borders and Emotions, Centre for International Border Studies, Queens University of Belfast, Belfast.
 • “Küreselin Eşiğinde Güneydoğu Anadolu Gençliği; Die südostanatolische Jugend im Lichte der Globalisierung” (Tebliğ), 2002 Mayıs Türkiye’de ve Dünyada Gençlik Sempozyumu, E.Ü.Sosyoloji Böl. ve Goethe Enstitüsü Ortak Girişimi.
 • ‘Neither Here Nor There: The Emmigrant Women’s Double Solidaritiy to Both Motherlands’, 22–23 Mayis 2003, Varna Free University, Turkish Studies, Varna.
 • ‘Migration: Multiple Loyalities’, 20–21 Mayis 2003, New Bulgarian University, Sofia.
 • “From Violence to Global Era: Women in Migration,”, Paper presented in Conference for Gens of Bishop & National Directors from Responsibility for the Pastoral Case, Izmir.
 • “Border Identities In South East In Turkey”, 26–30 Agustos 2001, DIOS, Annual Conference On Border Identities, Balkan Institute Of Ethnology At Society (Dios), Beogradchick-Bulgaristan
 • Ekonomiyle Sosyolojinin Yeni Valsi: Yeni Ekonomik Sosyoloji”, ODTÜ-ERC I. ODTÜ İktisat Kongresi, 8–10 Ekim 1997, Ankara
 • “Economic Development and Entrepreneurship in Underdeveloped Countries”, Instıtute Français D’Etudes Anatoliennes, Les Culture D’Enterprises Mediterraneans, Table Rondes, 3 at 4 Mai, İstanbul
 • ‘Vatan, Sınır ve Zihnimizdeki Haritalar’, Milliyetçilikler: Irkçılık ve Faşizmin Güncelligi’ Sempozyumu, Praksis, 12–13 Mayis 2007 İTÜ İstanbul.
 • ‘Katı Atık Alanında Yaşanan Toplumsal Sorunlar’ Kent, Çevre ve Saglık Sempozyumu, 21–22 Nisan 2007, ATO, Ankara
 • “Sınırlar: Sınır Kimliği ve Egemenlik” 9. Ulusal TSBD Kongresi, 7-9 Aralık 2005 Ankara
 • Sosyo-Ekonomik Yapının Enerji Kullanımına Etkileri ve Sektörel Sorunlar”, Panel, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2005, 2–3 Aralık 2005 Diyarbakır. TMMOB-EMO Diyarbakır
 • Bugün ve Gelecek”, Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzü-Türkiye’de Sokak Toplayıcılığı Sempozyumu, 25 Kasım 2005 İzmit.
 • “Sınırın İktisadi Antropolojisi, 18–19 Haziran 2004, II. Ulusal Antropoloji Kongresi, Antropoloji Derneği, İstanbul
 • “Fahişeleştirme ve ‘Öteki’nin Kadını; Sınır Ötesi Seks Trafiği-Iğdır Örneği”, 4.Uusal Sosyoloji Kongresi, Sivas
 • “Seçici Unutmanın Tanıklıkları”, Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları: Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Yolumuzun Üzeri: Doğubayazıt”, 13–14 Eylül 2003, Doğubayazıt’ta Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu, Doğubayazıt
 • “Kentte Yeni Yoksulluk ve Çöp İnsanları”, 3. Sosyoloji Kongresi, Eskişehir
 • “GAP Kapsamına Giren İllerin Ve Kalkınmacı Söylemin İktisadi Antropolojisi”, 8. Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır
 • “Yerelin Otoritesi, Merkezin Demokrasisi, Şırnak/İdil’de Bir Kalkınma Projesi Önerisi” 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara
 • “İdil’de Sosyo-Ekonomik Yapılar, Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Bizim İdil Festivali, İdil/Şırnak
 • “Oyun Teorisi ve Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri: Esnek Üretim Türkiye’de Ne Kadar Olanaklıdır?” 4.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
 • ‘Girişimcilik Kavramı ve Modernleşmeci Kuramlardaki Yeri’, Dünya’da ve Türkiye’de Çağdaş Sosyolojik Gelişmeler, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi İzmir.
 • “Girişimci Analizinde Yeni Bir Model Arayışı”, 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
 • “Games, contracts and Subcontracts”, (Seminar) in Department of Politics, Leeds University, 5 December 1996, Leeds, UK
 • “İdil’de Sosyo-Ekonomik Yapılar, Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Bizim İdil Festivali, 3-5 Ekim 1997, İdil/ŞIRNAK
 • “Kentsel Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi”, (Panel), 20 Aralık 2000, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
 • “Hukuk Antropolojisi Açısından Berdel”, (Panel), Şiddet Kıskacında Kadınlar, 30 Kasım 2002, İzmir, KAHDUM ve EKAM işbirliğiyle.
 • “İnsan Kaynakları Yönetişiminde Toplam Kalite ve İstihdam”, (Sendika Eğitim), 27 Ocak 2001, Birleşik-İŞ, İzmir Şubesi, İzm