Özgeçmişi

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı : Havva Neşe ÖZGEN
Ünvanı              : Prof. Dr.
Doğum yeri      : Ankara
Doğum tarihi    : 11.11.1960

ADRES BİLGİLERİ
İletişim adresi :
Telefon           :
E-mail               : ozgen.nese@gmail.com
URL                 : www.neseozgen.net

AKADEMİK GEÇMİŞİ
Lisans

 • Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, (1984)

Yüksek Lisans

 • Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1987)

Doktora

 • Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1992)

Doçentlik

 • Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (1998)

Profesörlük

 • Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (2005)
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Dekanlığı Çanakkale (2007-2008)
 • Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyolji Bölüm Başkanlığı 2008-2010.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • Nicel nitel analizEpistemoloji

                  Sosyoloji ve Metodoloji,

 • Kalkınma ve Bölgesel kalkınma

                  Bölgesel kalkınma

                 Girişimcilik / gelişmekte olan ülke karakteristikleri

                 Kırsal kalkınma- epistemoloji, yöntem ve teknikleri

 • Yeni kentsel yoksulluk ve yeni sınıf teorileri

                  Kentsel yoksulluk ve çöp, katı atık yönetimi stratejiler

 • Sosyal hafıza
 • Sınır Sosyolojisi ve AntropolojisiDevlet-sınır-sınıfVatanın politik coğrafyasıVatan-vatandaşlık ve mülkiyet

                  Bedenlenmiş sınır -sınır ve toplumsal cinsiyet

                  Sınırın ekonomik ve politik antropolojisi

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

 • Sosyolojiye Giriş
 • Antropolojiye Giriş
 • Sosyal Bilimlerde Yöntem I ve II.
 • Ekonomi Sosyolojisi
 • Azgelişme ve Küreselleşme
 • Methodology of Social Sciences
 • Toplumsal Cinsiyet

Yüksek Lisans

 • Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü S.B.E. Sosyoloji Bölümü)
 • Ekonomi ve Toplum (E.Ü.S.B.E. Sosyoloji Bölümü)
 • Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
 • Feminist Ekonomi (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
 • Endüstriyel Coğrafya (Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Doktora

 • Sosyolojide Yeni Yöntem Arayışları
 • Küreselleşme ve Toplum
 • Ekonomik Antropoloji
 • Nesne ve Şeylerin Sosyolojisi ( Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)
 • Antropolojik Yöntemler: Türkiye Örnekleri (Galatasaray Üni. Siyaset Bilimi Bölümü)

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

 • COST. IS0803 Comitee Member (Turkey)
 • ASEN: The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism
 • ISA: International Sociological Assocciation
 • Sosyoloji Derneği
 • ESA European Sociological Assoc.
 • IVSA International Visual Sociology Assoc.
 • ICCR-The Interdisciplinary Centre for ComparativeResearch in Soc iology.
 • SSF- Sociologists Without Borders
 • TSBD-Türk Sosyal Bilimler Derneği
 • CTS -Kültür Araştırmaları Derneği