Özgeçmişi

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı : Havva Neşe ÖZGEN
Ünvanı              : Prof. Dr.
Doğum yeri      : Ankara
Doğum tarihi    : 11.11.1960

ADRES BİLGİLERİ
İletişim adresi :
Telefon           :
E-mail               : ozgen.nese@gmail.com
URL                 : www.neseozgen.net

AKADEMİK GEÇMİŞİ
Lisans

  • Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, (1984)

Yüksek Lisans

  • Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1987)

Doktora

  • Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1992)

Doçentlik

  • Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (1998)

Profesörlük

  • Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (2005)
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Dekanlığı Çanakkale (2007-2008)
  • Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyolji Bölüm Başkanlığı 2008-2010.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

  • Nicel nitel analizEpistemoloji

                  Sosyoloji ve Metodoloji,

  • Kalkınma ve Bölgesel kalkınma

                  Bölgesel kalkınma

                 Girişimcilik / gelişmekte olan ülke karakteristikleri

                 Kırsal kalkınma- epistemoloji, yöntem ve teknikleri

  • Yeni kentsel yoksulluk ve yeni sınıf teorileri

                  Kentsel yoksulluk ve çöp, katı atık yönetimi stratejiler

  • Sosyal hafıza
  • Sınır Sosyolojisi ve AntropolojisiDevlet-sınır-sınıfVatanın politik coğrafyasıVatan-vatandaşlık ve mülkiyet

                  Bedenlenmiş sınır -sınır ve toplumsal cinsiyet

                  Sınırın ekonomik ve politik antropolojisi

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

  • Sosyolojiye Giriş
  • Antropolojiye Giriş
  • Sosyal Bilimlerde Yöntem I ve II.
  • Ekonomi Sosyolojisi
  • Azgelişme ve Küreselleşme
  • Methodology of Social Sciences
  • Toplumsal Cinsiyet

Yüksek Lisans

  • Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü S.B.E. Sosyoloji Bölümü)
  • Ekonomi ve Toplum (E.Ü.S.B.E. Sosyoloji Bölümü)
  • Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
  • Feminist Ekonomi (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
  • Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)
  • Endüstriyel Coğrafya (Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Doktora

  • Sosyolojide Yeni Yöntem Arayışları
  • Küreselleşme ve Toplum
  • Ekonomik Antropoloji
  • Nesne ve Şeylerin Sosyolojisi ( Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)
  • Antropolojik Yöntemler: Türkiye Örnekleri (Galatasaray Üni. Siyaset Bilimi Bölümü)

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

  • COST. IS0803 Comitee Member (Turkey)
  • ASEN: The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism
  • ISA: International Sociological Assocciation
  • Sosyoloji Derneği
  • ESA European Sociological Assoc.
  • IVSA International Visual Sociology Assoc.
  • ICCR-The Interdisciplinary Centre for ComparativeResearch in Soc iology.
  • SSF- Sociologists Without Borders
  • TSBD-Türk Sosyal Bilimler Derneği
  • CTS -Kültür Araştırmaları Derneği