Sınır Üzerine Yazılar

Yine Roboski: Birgün Gazetesi Ropörtajı Roboski (Uludere) Katliamı Sınır Kaçakçılığının Antropolojik Tarihi Mayın Üzerine Mayının Ve Vatanın Öyküsü Coğrafya Ders Kitaplarında Vatanı Sonu Gelmez Kurguları Sınır Üzerine: Üç Film: Propoganda, Hudutların Kanunu Ve Doz Nisebin Ü Sinore We (Nusaybin Ve Sınırı) Mappıng And Pıcturıng The Turkısh Border: Cognıtıve And Emotıonal Dımensıons The Ideology Of Selectıve Forgettıng How A Polıtıcal Massacre Is Remembered In Turkey: The ‘33 Bullets Incident1’ State, Border, Aşiret: Re-Construction Of Aşiret As An Ethnic Identity ‘Öteki’nin Kadını Beden Ve Milliyetçi Politikalar Sınırların İnsanları – Kitap Tanıtımı Sınır Kimliği; Sınırlar Ve EgemenlikNusaybin Ve SınırıYolumuzun Üzeri: DoğubeyazıtVatanın Çerçevesi Olarak Sınırlar: Haco Ağa Ve Alakamış Katliamı ÖrneğiSınırın İktisadi Antropolojisi: Suriye Ve Irak Sınırlarında İki KasabaSınır Kasabaları Sosyolojisi Projesi: 2001-2004Mülteci Ve Kadın: Milliyetçi Beden PolitikalarıDevlet, Sınır, Aşiret: Aşiretin Etnik Bir Kimlik Olarak Yeniden İnşasıBorder Identites At South East Of TurkeyBir Tapunun Peşinde Kafkasya’da Sınır Ve Vatandaşlığın Mülkiyet İzleriBir Kamp Olarak Tunceli’de Yaşamak500 Gun Sonra RoboskiDgv_Mitteilungen_38_WebIrak Kürt Federe Bolgesinde Vatan AlgısıSınırın Vatandaşlık BurcuBertil Bera Nerm DikeEgemenlik Kavramındaki DeğişimlerMains And Syria BorderWarnıngs For Studyıng Border And TraceBuke BaraneGezi ve MaxmurN. Ozgen. Gambling Women İn Bulgari BorderWp Crossing Weekly For...

Devamı

Diger Yazıları

Özgürleştirici Bir Sosyal Bilimin Anahtarı Olarak Phronetic Sosyal Bilim Küba, sevgilim… Yas ve Melankoli üzerine…  Tasarımın Yeni Belirleyeni Olarak Yeni Bireysellikler Tüba-Sosyoloji Antropoloji Ve Kültür Çalışmaları Grubu İçin Hazırlanmış Olan Rapor- 2006 Kentte Yeni Yoksulluk Ve Günlük Hayat Ütopyaları Frascatı İtiraz Babalar Oyunu Raporu Bir Porno Nesnesi Olarak Savaş Karşıtlığı Ve Şiddetin Sıradanlaştırılması Cumhuriyet Dönemi Kürt Politikaları Zor Dünya, Güldünya Türkiye’de Sosyoloji, Antropoloji Ve Kültür Araştırmaları Alanlarındaki Mevcut Durum: Akademik Araştırmaların İçerikleri Var Zaman Yok...

Devamı

Akademi Bilim Ve Akademik Özgürlük Üzerine Yazılar

Pertev Naili Boratav’dan Ahmet Kerim Gültekin’e: Siyasal İktidarlar Politik Antropolojiden Neden Korkar? Recyle Vatandaşlık: Vaat Toplumu Ve Yeni Bireysellikler Toplumların Çimentoları Değişiyor: Ortak Bir Suça Susmak Ve “Ben Değildim (Ohne Mich)” Eylemleri Özgürleştirici Bir Sosyal Bilimin Anahtarı Olarak Phronetıc Sosyal Bilim Sosyal Bilimlerde Dizinleme Ve İndekslemenin Eski Ve Yeni Sorunları: www, Isı’ya Karşı Üniversite AŞ.ye Zalim...

Devamı

Caucasian Boundaries and Citizenship

Caucasian Boundaries And Citizenship From Below, Head Of Research: Dr. Lale Yalcin-Heckmann, Mpı For Social Anthropology, Halle / Saale, Research Associate – 3 Years ( 2006-2009) Doğu Anadolu’nun Bir Sınır Kasabasında Mülkiyet Ve Vatandaşlık”: Proje Yürütcüsü Olarak, Ege Universitesi, Ebiltem Desteği İle, İzmir, Bil/2006/015, 2 Yıl. Research Group: Caucasian Boundaries And Citizenship From Below Bir Tapunun Peşinde Kafkasya’da Sınır Ve Vatandaşlığın Mülkiyet İzleri: Ardahan...

Devamı

GAP Çalışmaları

Gap 1994-2000 Gap Sosyal Eylem Planı (SEP): Değerlendirme Raporu Gap-Bki Ve Undp İşbirliği İle Hazırlanan Gap Kapsamına Giren İllerin Ve Kalkınmacı Söylemin İktisadi...

Devamı

33 Kurşun

Arka Kapak Yazısı Seçici Unutmanın Tanıklıkları Toplumsal Hafızanın Hatırlatma Ve Unutma Biçimlerii: Van-Özalp Ve 33 Kurşun Hadisesi “Hafızamız Kuru Hayal Deresi’nde Boğuldu”, Aktüel, Ferruh Yazıcı, Agustos, Eylül 2003, S: 632, S:...

Devamı

Dersim Üzerine Yazılar

Einladung Dersim 1938 sfvv Haydar Karataş’ın Romanlarında Dersim’in Kültürel Belleğinin Yeniden Kurgusu Ortak Bir Hafızada Dersim’i Nasıl Hatırlar Ve Nasıl...

Devamı

Bulgaristan Araştırması

Mıgratıon: Multıple Loyalıtıes The Emıgrant: Problems Of The Identıty And Adaptatıon Of Bulgar-Born Turks After Theır Emıgratıon In Turkey

Devamı

Ekonomik Sosyoloji Yazıları

Ege Bölgesinin Kalkınmasında İmalat Sanayinde Müteşebbis Tiplerin Rolü – Doktora Tezi Özeti Kitap Tanıtımı – Mortan, Kenan, (2001) Uluslarası Kaos Mu, Türkiye’de Kriz Mi? İzmir’de Kobi ‘LER (KÜÇÜK Ve Orta Büyüklükte İşyerleri) Ve Sorunları Cumhuriyet Gazatesi Yunus Nadi Ödülü İçin, Cumhuriyet Dergi’de 3 Temmuz 1993 Tarihli Yayınlanan Röportaj Oyun Teorisi Ve Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri Küreselleşme, Üretim Teknikleri Ve Organizasyonlarında Değişmeler Kentte Yeni Yoksulluk Ve Günlük Hayat Ütopyaları Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Mevcut Durum,Sorunlar Ve Öneriler Küresel Dünyada Konfeksiyon İşçisi Kadınlar John F. Nash Ve Mükemmel Olmayan Dünyamız! İşadamları / İşverenler Economıc Development And Entrepreneurshıp In Underdeveloped Countrıes Dünya Bankası Ve Imf’nin Yeni Kavramları: İşgücünün Küresel Entegrasyonu Dünya Bankası Ve Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Politikaları Ve Bölgesel Kalkınmada Yeni Kavramlar Ekonomik Sosyolojinin Bir Uygulama Alanı Olarak: Aşk; Fayda-Maliyet Analizleri, Kâr Ve Zarar, Ve Arz -Talep Dengeleri Sosyal Egoist Kültürel Digerkâma Karşı SED Raporlar AKP ve...

Devamı

Kır / Kent ve Yoksulluk ve Sosyal Profiller

2005, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu, 2-3 Aralık Diyarbakır, Emo Panel “sosyo-ekonomik Yapının Enerji Kullanımına Etkileri Ve Sektörel Sorunlar” Küreselin Eşiğinde Güneydoğu Anadolu Gençliği Diyarbakır’da Çöpte Çalışan İş Çocuklar İçin Bir Proje Önerisi Amaçlar, Hedefler, Strateji Ve Veriler Btc Yyep’na Eleştirel Bir Bakış Kentte Yeni Yoksulluk Ve Çöp İnsanları Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzü: Sokak Toplayıcıları Lüleburgaz Kenti Stratejik Planı İstanbul Nasıl Bir Şehir? İdil’de Sosyo- Ekonomik Durum, Sosyal Yapılar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çanakkale İçin Rapor: Sosyo-Ekonomik Analiz Raporu Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Yeniden Yapılanması...

Devamı