33 Kurşun

33 Kurşun

Arka Kapak Yazısı Seçici Unutmanın Tanıklıkları Toplumsal Hafızanın Hatırlatma Ve Unutma Biçimlerii: Van-Özalp Ve 33 Kurşun Hadisesi “Hafızamız Kuru Hayal Deresi’nde Boğuldu”, Aktüel, Ferruh Yazıcı, Agustos, Eylül 2003, S: 632, S:...

Devamı

Dersim Üzerine Yazılar

Einladung Dersim 1938 sfvv Haydar Karataş’ın Romanlarında Dersim’in Kültürel Belleğinin Yeniden Kurgusu Ortak Bir Hafızada Dersim’i Nasıl Hatırlar Ve Nasıl...

Devamı

Bulgaristan Araştırması

Mıgratıon: Multıple Loyalıtıes The Emıgrant: Problems Of The Identıty And Adaptatıon Of Bulgar-Born Turks After Theır Emıgratıon In Turkey

Devamı

Ekonomik Sosyoloji Yazıları

Ege Bölgesinin Kalkınmasında İmalat Sanayinde Müteşebbis Tiplerin Rolü – Doktora Tezi Özeti Kitap Tanıtımı – Mortan, Kenan, (2001) Uluslarası Kaos Mu, Türkiye’de Kriz Mi? İzmir’de Kobi ‘LER (KÜÇÜK Ve Orta Büyüklükte İşyerleri) Ve Sorunları Cumhuriyet Gazatesi Yunus Nadi Ödülü İçin, Cumhuriyet Dergi’de 3 Temmuz 1993 Tarihli Yayınlanan Röportaj Oyun Teorisi Ve...

Devamı

Kır / Kent ve Yoksulluk ve Sosyal Profiller

2005, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu, 2-3 Aralık Diyarbakır, Emo Panel “sosyo-ekonomik Yapının Enerji Kullanımına Etkileri Ve Sektörel Sorunlar” Küreselin Eşiğinde Güneydoğu Anadolu Gençliği Diyarbakır’da Çöpte Çalışan İş Çocuklar İçin Bir Proje Önerisi Amaçlar, Hedefler, Strateji Ve Veriler Btc Yyep’na Eleştirel Bir Bakış Kentte Yeni Yoksulluk Ve Çöp İnsanları Geri Dönüşümün...

Devamı