Sınır Üzerine Yazılar

Sınır Üzerine Yazılar

Yine Roboski: Birgün Gazetesi Ropörtajı Roboski (Uludere) Katliamı Sınır Kaçakçılığının Antropolojik Tarihi Mayın Üzerine Mayının Ve Vatanın Öyküsü Coğrafya Ders Kitaplarında Vatanı Sonu Gelmez Kurguları Sınır Üzerine: Üç Film: Propoganda, Hudutların Kanunu Ve Doz Nisebin Ü Sinore We (Nusaybin Ve Sınırı) Mappıng And Pıcturıng The Turkısh Border: Cognıtıve And Emotıonal Dımensıons The Ideology Of...

Devamı

Diger Yazıları

Diger Yazıları

Özgürleştirici Bir Sosyal Bilimin Anahtarı Olarak Phronetic Sosyal Bilim Küba, sevgilim… Yas ve Melankoli üzerine…  Tasarımın Yeni Belirleyeni Olarak Yeni Bireysellikler Tüba-Sosyoloji Antropoloji Ve Kültür Çalışmaları Grubu İçin Hazırlanmış Olan Rapor- 2006 Kentte Yeni Yoksulluk Ve Günlük Hayat Ütopyaları Frascatı İtiraz Babalar Oyunu Raporu Bir Porno Nesnesi Olarak Savaş Karşıtlığı...

Devamı

Akademi Bilim Ve Akademik Özgürlük Üzerine Yazılar

Pertev Naili Boratav’dan Ahmet Kerim Gültekin’e: Siyasal İktidarlar Politik Antropolojiden Neden Korkar? Recyle Vatandaşlık: Vaat Toplumu Ve Yeni Bireysellikler Toplumların Çimentoları Değişiyor: Ortak Bir Suça Susmak Ve “Ben Değildim (Ohne Mich)” Eylemleri Özgürleştirici Bir Sosyal Bilimin Anahtarı Olarak Phronetıc Sosyal Bilim Sosyal Bilimlerde Dizinleme Ve İndekslemenin Eski Ve Yeni...

Devamı

Caucasian Boundaries and Citizenship

Caucasian Boundaries and Citizenship

Caucasian Boundaries And Citizenship From Below, Head Of Research: Dr. Lale Yalcin-Heckmann, Mpı For Social Anthropology, Halle / Saale, Research Associate – 3 Years ( 2006-2009) Doğu Anadolu’nun Bir Sınır Kasabasında Mülkiyet Ve Vatandaşlık”: Proje Yürütcüsü Olarak, Ege Universitesi, Ebiltem Desteği İle, İzmir, Bil/2006/015, 2 Yıl. Research Group: Caucasian Boundaries And Citizenship From...

Devamı

GAP Çalışmaları

Gap 1994-2000 Gap Sosyal Eylem Planı (SEP): Değerlendirme Raporu Gap-Bki Ve Undp İşbirliği İle Hazırlanan Gap Kapsamına Giren İllerin Ve Kalkınmacı Söylemin İktisadi...

Devamı